Strona głównaBiznesNiezbędne ubezpieczenia rolnicze.

Niezbędne ubezpieczenia rolnicze.

Koniec roku to każdego rolnika, prowadzącego aktywne gospodarstwo rolne, czas szczególny. Trzeba bowiem przeanalizować wiele kwestii, a przede wszystkim zadbać o wykupienie nowych polis ubezpieczeniowych zarówno na samego siebie, jak i na całe gospodarstwa. Jest to bardzo ważne, bowiem polisy te są obowiązkowe, cynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, które wszystkie kwestie związane z ubezpieczeniami rolniczymi bardzo precyzyjnie reguluje. Wskazuje ona dokładnie zakres obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, jak również ewentualne konsekwencje, które poniosą rolnicy, od tego obowiązku się uchylający.

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu rolniczemu?

Ustawa, o której wspomnieliśmy, bardzo precyzyjnie wskazuje też wszystkich tych rolników, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, czy musimy wykupić ubezpieczenie, czy też jest to tylko nasza chęć zabezpieczenia się na przyszłość, w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków. Tak więc obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników, powinien wykupić rolnik, który:
• Posiada na własność i użytkuje grunty rolne o powierzchni powyżej 1 hektara
• Jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność rolną
Pozostałe osoby prowadzące działalność rolną, czyli wszelkie spółdzielnie i inne, są ubezpieczane w myśl innych przepisów prawa, toteż nie podlegają pod ten sam obowiązek.
Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego.
Bardzo ważnym ubezpieczeniem z punktu widzenia każdego gospodarstwa rolnego jest ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego. Jest to forma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a więc będzie zapewniać bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy w ramach prowadzenia działalności rolniczej, wyrządzimy szkodę osobie trzeciej. Jest to ważne, gdyż w toku prowadzenia prac, na prawdę bardzo często można spowodować różnego rodzaju kolizje, czy też w inny sposób wpłynąć na szkody na zdrowiu lub mieniu osób trzecich. W takich sytuacjach, ubezpieczenie jest jednym z najlepszych rozwiązań, bowiem nie trzeba szkody naprawiać ze środków własnych. Co ważne, ubezpieczenie obejmuje nie tylko samego rolnika, ale także członków jego rodziny, oraz zatrudnianych pracowników, którzy wykonują pracę w gospodarstwie rolnym. Jest to więc bardzo wyraźne zabezpieczenie, nie wykluczające pewnych możliwości. Daje rolnikowi bardzo wyraźne poczucie bezpieczeństwa w razie doprowadzenia do jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń losowych z udziałem osób trzecich.

Podsumowanie.

Warto więc pamiętać, aby jak najszybciej zająć się kwestią znalezienia odpowiedniej oferty polisy ubezpieczenia rolniczego, gdyż wraz z początkiem roku, należy zadbać o nowe ubezpieczenia. Jest to obowiązkiem każdego rolnika. W razie zaś niedopełnienia tego obowiązku, wójt gminy w której prowadzona jest działalność rolnicza może nałożyć na rolnika karę grzywny, choć w praktyce jest to metoda dość rzadko stosowana.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne