Strona głównaBiznesPodnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Kurs i szkolenia z certyfikatem kwalifikacji zawodowych

Pewnie większość z Państwa miało okazje usłyszeć, że VCC to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Wiele osób robi kursy zawodowe aby poszerzać swoje kwalifikacje. Jedenaście lat temu powstała idea VCC i cały czas utrzymuje się na rynku. Powstała po to aby współdziałać i integrować wiedzę oraz umiejętności zawodowe z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy. Niewątpliwie jest to idea, której warto się przyjrzeć z bliska tak by dowiedzieć się chociażby na przyszłość jakie są możliwości w zakresie kształcenia.

 

Podział systemu VCC

System dzieli się na trzy obszary:
– przygotowanie do nowego zawodu
– uzupełnienie lub aktualizacja kwalifikacji
– zewnętrzna certyfikacja kompetencji nie uwzględnionych w dwóch powyższych obszarach

Pierwszy obszar, czyli przygotowanie do nowego zawodu, umożliwia nabycie kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie certyfikatu. Posiadając taki certyfikat możecie pracować w danym zawodzie. Aby uzyskać taki certyfikat nie wystarczy tylko wiedza teoretyczna ale także pokazanie praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego i kompetencji informatycznych. Jeśli kursant dysponuje odpowiednią wiedzą, wtedy można powiedzieć że jest w pełni przygotowany do zawodu i może uzyskać prestiżowy certyfikat VCC. Aby otrzymać certyfikat VCC należy poddać się trzem egzaminom mianowicie: egzamin językowy, zawodowy oraz informatyczny.

Ocenę na certyfikacie stanowi średnia arytmetyczna ogólnych ocen z wszystkich trzech egzaminów wymienionych powyżej. Jak każdy pewnie wie, załącznikiem do certyfikatu jest suplement, który przedstawiają w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych egzaminach. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia pracodawcy, ponieważ posiadanie suplementu przez potencjalnego pracownika potwierdza jego umiejętności do pracy w zawodzie.

 

Założenie systemu certyfikacji VCC

Głównym założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników. Na potwierdzenie pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego otrzymuje się certyfikat wraz z suplementem, na którym zostało zapisane jakie efekty kształcenia osiągnął egzaminowany. Takie rozwiązanie przyspiesza wybór pracownika, co skutkuje tym, że kandydat może liczyć na szybki proces rekrutacji. Myślę, że sporo osób rozważa podjęcia się takiego kursu, ponieważ wykształcenie jest bardzo istotnym elementem na rynku pracy.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne