Strona głównaTurystykaWczasy pod gruszą: kto jest uprawniony do tego dodatku i czy należy...

Wczasy pod gruszą: kto jest uprawniony do tego dodatku i czy należy go rozliczyć w zeznaniu PIT?

Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, w przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 20 osób, możemy liczyć na dodatkowe świadczenia z funduszu zakładowych świadczeń socjalnych. Pracodawca wypłaci nam wówczas środki na samodzielne zorganizowanie urlopu tzw. wczasy pod gruszą (również inne dotacje). Jest to świadczenie socjalne, a warunki jego przyznawania określa “Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”. 

Kto musi, a kto może stworzyć Fundusz?
Do utworzenia Funduszu zobowiązani są pracodawcy, którzy zatrudniają według stanu na dzień 01 stycznia, co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Gdy zatrudnienie wynosi od 20 do 49 pracowników, mogą oni stworzyć Fundusz na wniosek zakładowych organizacji związkowych. A w przypadku sfery budżetowej, obligatoryjne tworzenie Funduszu, odbywa się bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Środki na ten cel są gromadzone na specjalnym rachunku bankowym, a pochodzą z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego według przeciętnej liczby zatrudnionych.

Dla kogo przewidziane są dofinansowania?
Świadczenia przyznaje się uprawnionym pracownikom i ich rodzinom. Aby uniknąć nieporozumień, warto w regulaminie określić precyzyjnie grupę osób uprawnionych. Wysokość dopłat z Funduszu jest uzależniona od sytuacji życiowej danego pracownika. Bierze się pod uwagę wysokość jego zarobków i status rodzinny. Im więcej zarabia, tym mniejsze otrzyma dofinansowanie. Jest to wymagane kryterium, aby świadczenia spełniały przesłanki do zwolnienia ze składek ZUS i podatku. Musi mieć charakter socjalny. Nie mogą wszyscy pracownicy otrzymywać dotacji w tej samej wysokości.

Fundusz zakładowych świadczeń socjalnych – składki i podatki
Dofinansowania z Funduszu mogą być zwolnione z podatku dochodowego w całości lub w części. Popularne świadczenia pieniężne, jakimi są wczasy pod gruszą, są całkowicie zwolnione w łącznej wysokości do 1000 zł. Powyżej tej kwoty naliczany jest podatek 18%. Zaliczkę z tego tytułu, pracodawca jest zobowiązany odprowadzić do Urzędu Skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca, po wypłacie świadczenia. Pracownik taki dochód będzie miał uwzględniony w PIT 11, który otrzyma w celu rozliczenia się rocznego z fiskusem.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne